Na ulici u naselju Lipovec Lonjski nastavak Vukovarske ulice u Kloštar Ivaniću biti će privremena regulacija prometa u periodu od 24.11. do planirano 14.12.2019., za potrebe izvođenja radova na sanaciji kolnika navedene dionice u duljini od 1.600 m'.