Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 15.10.2020. ( utorak ) s početkom u 19:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

           

  1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2020./21., utvrđivanje prijedloga liste,
  2. Razno.