Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Mandatne komisije koji će se održati dana 01.07.2021. g. (četvrtak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

  1. Rasprava o mirovanju mandata iz osobnih razloga članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i verifikaciji novih vijećnika te donošenje Izvješća,
  2. Razno.