Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 20.01.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati.

 D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 418372, 4251/2, 4251/3, 4251/4, 4339/5, 4339/6 i 4363/2 sve u k.o. Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama mjesne samouprave i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Lipovec Lonjski i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Čemernica Lonjska i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Bešlinec i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o imenovanju direktora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. i donošenje Zaključka,
 11. Razno.