Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 20.01.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 D n e v n i   r e d :

  1. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  4. Rasprava o prijedlogu Odluke o granicama mjesne samouprave i donošenje Zaključka,
  5. Informacija o prijedlogu/peticiji grupe birača za izmjenu Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga
  6. Razno