Saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 03.10.2022. ( ponedjeljak ) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

  1. Rasprava o raspisivanju Natječaja za  dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Razno.