Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a primaju mjesečni iznos mirovine (uključivo sva mirovinska primanja) do 1.850,00 kn,  nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene kao nezaposlene osobe kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić Grad i koje ne primaju naknadu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna /26,54 EUR.

Božićnica u iznosu od 100,00 kuna/ 13,27 EUR  isplatiti će se onim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a primaju mjesečni iznos mirovine (uključivo sva mirovinska primanja) od 1.850,01 kn do 3.000,00 kn.

Božićnica u iznosu od 200,00 kuna/26,54 EUR Isplatiti će se onim umirovljenicima kojima je mirovina u iznosu do 1.850,00 kuna a onim umirovljenicima kojima je mirovina u iznosu od 1.850,01 kn do 3.000,00 kn isplaćivat će se božićnica u iznosu od 100,00 kuna/13,27 EUR  ako im je ta mirovina jedini redoviti izvor prihoda u domaćinstvu (uključivo sva mirovinska primanja), što će umirovljenici dokazati odreskom od mirovine prethodnog mjeseca i vlastoručnim potpisom na izjavi.

Božićnica u iznosu od 200,00 kuna/26,54 EUR isplatit će se i nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić Grad do 25. studenog 2022. godine i koje nisu primatelji novčane naknade što će dokazati uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Ivanić Grad.

Božićnica u iznosu od 200,00 kuna/26,54 EUR isplatit će se radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić što će dokazati rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Božićnice će se isplaćivati od 12.12. – 22.12.2022. g. u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, svakim radnim danom –  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22.

Odluka .pdf