Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se 1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i međunarodni dan civilne zaštite.

1. ožujka obilježava se Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine Rezolucijom je odredila da se 1. ožujka obilježava kao Međunarodni dan civilne zaštite. Vlada Republike Hrvatske je 21. siječnja 1992. svojom Odlukom 1. ožujka proglasila Danom civilne zaštite u našoj zemlji.

Informacije u medijima iz svijeta i Republike Hrvatske o ljudskim žrtvama, razorenim materijalnim dobrima i štetama po okoliš od prirodnih nepogoda i/ili tehničko-tehnoloških nesreća, sve su učestalije. Nesreće i u svezi s njima potreba provođenja cjelovite skrbi o njihovim posljedicama i žrtvama, povod su za utemeljivanje i djelovanje sustava civilne zaštite.

Stoga je sustav civilne zaštite od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svojih prava i obveza imaju dužnost obavljanja poslova iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnosi na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje I financiranje sustava civilne zaštite.svaku uređenu državu.

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana.

Civilna zaštita je humana i otvorena sposobnost čija djelatnost nije zatvorena državnim granicama. Zato je bitno stalno unaprjeđivati bilateralne kontakte te stalno participirati u radu međunarodnih organizacija na području civilne zaštite u cilju pružanja i primanja međunarodne pomoći u katastrofama.

Ovim putem svim pripadnicima sustava civilne zaštite čestitamo njihov Dan!

  •