Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, koji će se održati dana 16.05.2023. g. ( UTORAK ) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

D n e v n i    r e d:

  1. Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja po raspisanom Natječaju i utvrđivanje prijedloga Općinskom vijeću za dodjelu javnih priznanja OKI
  2. Razno.