Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 29.05.2023.( PONEDJELJAK ) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat, Školska 22.

                                                D n e v n i     r e d:

1 Rasprava o obilježavanju Dana državnosti i donošenje Zaključka.

2.Rasprava o obilježavanju Dana općine  Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka.

3.Rasprava o organizaciji „Gulašijade“ i donošenje Zaključka.

4. Razno.