Hortikulturna obnova Parka hrvatskih branitelja, krenula je sa prvom fazom, sa uklanjanjem označenih stabala prema projektu obnove.

Uklanja se 16 postojećih stabala, dok je pripremljena sadnja novih 45 sadnica za jesensku sadnju.

U planu, sukladno projektu priprema se i proljetna sadnja ostatka stabala, kao i sadnje raznih grmova.

Jesensku sadnju Općina Kloštar Ivanić organizira sa OŠ braće Radića i braniteljskim udrugama sa područja općine. Sadnja će se odviti između 15. i 17.11.2023.g. (srijeda-petak), ovisno o vremenskim prilikama.

Uređenjem Parka hrv. branitelja (prema datom idejnom rješenju horikulturnog uređenja) ukupan broj stabala u Parku hrv. branitelja biti će 101 odnosno na prostoru parka biti zastupljeno 36 različitih vrsti stabala:


- Taxodium distichum (močvarni taksodij) - 5 primjerka
-
Pinus resinosa (crveni bor) - 3 primjerka
-
Cryptomeria japonica (japanska kriptomerija) - 1 primjerak
-
Pinus alba (obična jela) - 1 primjerak
-
Picea pungens (srebrna smreka) - 1 primjerak
-
Tilia tomentosa (srebrnolisna lipa) - 4 primjerka
-
Tilia americana (američka lipa) - 1 primjerak
-
Euonymus europaeus (obična kurika) - 1 primjerak
-
Chamaecyparis lawsoniana (Lawsonov pačempres) - 1 primjerak
-
Thuja occidentalis (zapadnjačka tuja) - 1 primjerak
- Pinus ponderosa (žuti bor) - 5 primjeraka
- Pinus sp. (bor, pretpostavka da je riječ o običnom boru) - 2 primjerka
-
Pinus nigra (crni bor) - 3 primjerka
- Quercus robur (hrast lužnjak) - 2 primjerka
- Castanea sativa (običan kesten) - 1 primjerak
-
Catalpa bignonioides (katalpa) - 4 primjerka (3 postojeća + 1 novi)
-
Liquidambar styraciflua (likvidambar) - 17 primjeraka (5 postojećih + 12 novih)
-
Quercus rubra (crveni, američki hrast) - 2 primjerka (1 postojeći + 1 novi)
-
Alnus glutinosa (joha) - 4 primjerka (3 postojeća + 1 novi)
-
Tilia cordata (malolisna lipa) - 2 (nova) primjerka
-
Ginkgo biloba (ginko) - 3 (nova) primjerka
-
Acer platanoides 'Crimson Sentry' - 6 (novih) primjeraka
-
Prunus serrulata (Japanska trešnja) – 3 (nova) primjerka
-
Salix alba 'Tristis' (tužna vrba) – 2 (nova) primjerka
-
Cedrus atlantica (cedar) - 1 (novi) primjerak
-
Liriodendron tulipifera (liriodendron) - 3 (nova) primjerka
-
Magnolia x soulangeana - 3 (nova) primjerka
-
Magnolia x lobneri ‘Leonard Messel’ - 1 (novi) primjerak
-
Cupressocyparis leylandii (Pačempres Leylandii) – 1 (novi primjerak)
-
Picea omorika (Pančićeva omorika) - 2 (nova) primjerka
-
Aesculus x carnea (crvenocvjetni kesten) – 3 (nova) primjerka
-
Rhus typhina (kiseli ruj) – 3 (nova) primjerka
-
Acer platanoides 'Crimson King'- 2 (nova) primjerka
-
Plataus occidentalis (američka platana) - 2 (nova) primjerka
-
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (crvenolisna bukva) - 1 (novi) primjerak
-
Crataegus media 'Paul"s Scarlet' (ukrasni glog) - 3 (nova) primjerka

Uz navedeno prema datom  rješenju horikulturnog uređenja ukupan broj grmova u Parku hrv. branitelja biti će 104, odnosno na prostoru parka biti zastupljeno 13 različitih vrsti grmlja:


- Rosa sp (ruža) - 2 primjerka
-
Spirea vanhouttei (Vanhuteova suručica) - 3 primjerka
-
Berberis thunbergii (Thunbergova žutika) – 2 primjerka
-
Ligustrum ovalifolium (kalina) - 1 primjerak
-
Prunus laurocerasus 'Novita' - 14 primjeraka (1 postojeći + 13 novih)
-
Lonicera pileata - 8 primjeraka (1 postojeć i+ 7 novih)
-
Corylus avellana ' Purpurea' (lijeska) - 6 primjeraka (1 postojeći + 5 novih)
-
Spirea vanhouttei 'Gold Fountain' - 6 (nova) primjerka
-
Berberis thunbergii ‘Kelleriis’ - 3 (nova) primjerka
-
Sambucus nigra 'Haschberg' (crna bazga) - 11 (novih) primjeraka
-
Forsythia suspensa 'Aurea' - 8 (novih) primjeraka
-
Philadelphus coronarius (pajasmin) - 7 (novih) primjeraka
-
Spirea japonica 'Golden Princess' (japanska suručica) - 5 (novih) primjeraka
-
Spirea japonica 'Anthony Waterer' (japanska suručica) - 10 (novih) primjeraka
-
Pyracantha coccinea 'Orange glow' (vatreni trn) - 8 (novih) primjeraka
-
Cotinus coggygria 'Atropurpurea' (rujevina) - 10 (novih) primjeraka

Isto tako, planirano je izmicanje spomenika hrvatskim braniteljima, kako bi se moglo sigurnije i jednostavnije prići istome tijekom polaganja vijenaca i odavanja počasti, pomiče se 20 metara sjeverno, i rotira za 90 stupnjeva istočno, prema glavnoj pješačkoj stazi, kao i izrada dvije nove staze, obnova postojećih i uređenje ulice Ribnjak sa izgradnjom uzdužnog parkirališta u istoj ulici.