KoncesijaOpćinsko poglavarstvo Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 03.10.2008. donijelo je odluku o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i obavljanja dimnjačarske djelatnosti na području Općine Kloštar Ivanić na određeno vrijeme.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti «prijevoz pokojnika» na području Općine Kloštar Ivanić povjerava se pogrebnom poduzeću «ROB» iz Kloštar Ivanića.Obavljanje poslova dodjeljuje se na određeno vrijeme, od 03.10.2008. do okončanja natječaja za dodjelu koncesije, odnosno potpisa ugovora s novim koncesionarom.

Također, Općinsko poglavarstvo Općine Kloštar Ivanić donijelo je odluku o izboru izvršitelja dimnjačarske službe na području Općine Kloštar Ivanić.Prema odluci općinskog poglavarstva, obavljanje dimnjačarske službe povjerava se obrtu za dimnjačarske poslove «SNJEŽANA» iz Zagreba, vl. Slavko Jambrešić.Obavljanje poslova dodjeljuje se na određeno vrijeme, od 03.10.2008. do okončanja natječaja za dodjelu koncesije, odnosno potpisa ugovora s novim koncesionarom.