SlikaOstvarivanje prava na subvenciju prijevoza u općini Kloštar Ivanić onih učenika koji su redoviti polaznici srednjih škola i redoviti studenti s područja Općine Kloštar Ivanić, koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u školu i vraćaju se kući, koristeći pri tom sredstva javnog prijevoza, a nisu djeca roditelja (staratelja) korisnika stalnih pomoći Centra za socijalnu skrb ili su im roditelji ostvarili pravo na jednokratnu pomoć ili pomoć za podmirivanje troškova stanovanja preko Općine Kloštar Ivanić u 2010. godini.

Općina Kloštar Ivanić sufinancirati će od 01.11.2010. g. troškove prijevoza i to:

- redovnim učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u iznosu 25% od iznosa cijene mjesečne pokazne karte (HŽ - autobus)

- studentima viših škola i fakulteta u iznosu 100,00 kn u cijeni mjesečne pokazne karte (HŽ – autobus)

Potvrda o sufinanciranju prijevoza izdaje se u Općini Kloštar Ivanić radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za dobivanje potvrde o sufinanciranju prijevoza učenici odnosno studenti moraju dostaviti:

- dokaz o školovanju – potvrdu o upisu u srednju školu odnosno potvrdu o upisu na fakultet ili višu školu te

- potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice.