Slika Obaviještavaju se učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić da se radi ostvarenja prava na subvenciju u visinu 75% od cijene mjesečne karte u javnom prijevozu, mogu obratiti odabranom prijevozniku (HŽ, čazmatrans, Maluks...).