Temeljem pisma namjere od C.I.O.S. d.o.o. grupe od 22.11.2013. naslovljenog na Općinu Kloštar Ivanić organizira se prezentacija moguće izgradnje pogona za kompostiranje biorazgradivog otpada na području Općine Kloštar Ivanić na k.č.br. 3239. te se organizira slijedeće:

Organiziraju se aktivnosti:

  • Dana 7.1. 2014. (utorak) u vremenu od 15-16,30h u prostoru EKO FLOR Duga ulica bb. Kloštar Ivanić razgled prostora i mjesta gdje investitor želi vršiti izgradnju sa mogućnošću postavljanja pitanja na licu mjesta.
  • Prezentacija namjera grupacije C.I.O.S. d.o.o. dana  7.1.2014. (utorak) u 17.00 h. u Pučkom domu Kloštar Ivanić Sv. Ivana bb, sala u prizemlju.
    Na prezentaciji će se dobiti informacija o namjerama i sva pojašnjenja vezana za izgradnju pogona i ostale moguće sadržaje na gore spomenutom objektu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sa područja Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić Grada da se odazovu prezentaciji da možemo naći zajednički interes naših sredina i gore spomenutog investitora na obostrano zadovoljstvo.

Pismo namjere: pdf - dokument                                       

                                            

 Općina Kloštar ivanić