Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.Opširnije (pdf -dokument)