Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će tretiranje komaraca (LARVICIDNO I ADULTICIDNO) u Općini Kloštar Ivanić sa pripadajućim naseljima dana 03. lipnja 2014. godine u večernjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swingfoog. U radu će se koristiti larvicidi i adulticidi III skupine. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.