Općinski načelnik razmotrio je Zapisnik Socijalnog vijeća od 12.06.2014. g. po zahtjevima za odobrenje jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, te odlučio kako slijedi u privitku. Opširnije ( pdf - dokument )