Temeljem članka 1. st. 4. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu u 2015.g.

.pdf