Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. donijelo je Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.-2017.g.

.pdf