Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je ispravak Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev, Rečica Kriška, Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška.

.pdf