Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 48/15) i članka ­­­29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije 24/13“), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016.g.

.pdf