Na temelju članaka 7. , 8. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja, na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf