Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

.pdf