Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar na 5. sjednici dana 12.12.2017. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g.                                                        

.pdf