Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf