Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf