Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj  4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf