Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12..2018. donijelo je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf