Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf