Na temelju 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka US) i članka 27. Statuta  Općine  Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  županije“ broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o komunalnom redu.

.pdf