Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja  nogometnim stadionima i igralištima.

.pdf