Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kloštar Ivanić („Službene novine Općine Kloštar Ivanić“, broj 8/2011), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije za 2020. godinu (KLASA: 021-04/19-01/08, URBROJ: 238/1-01-19-76, od dana 11. prosinca 2019. godine) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2020.godinu.

.pdf