Općinsko vijeće na 11. sjednici dana 14.07.2014. donosi I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu

( pdf - dokument )