Predsjednik Općinskog vijeća g.Krešimir Bunjevac saziva 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 16.10.2013. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Detaljnije (pdf dokument).