1. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2013. godini. (pdf - dokument)
 2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.(pdf - dokument)
 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja.(pdf - dokument)
 4. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi 2013.god.(pdf - dokument)
 5. I. Izmjene i dopune programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2013.god.(pdf - dokument)
 • Odluka o poništenju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti << Odvodnja atmosferskih voda >>.(pdf - dokument)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti << Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - ZIMSKA SLUŽBA >>.(pdf - dokument)
 • Plan proračuna.(pdf - dokument)
 • II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2013. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2014. - 2015. god.(pdf - dokument)
 • II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Oćine Kloštar Ivanić za razdoblje 2013. - 2015. god.(pdf - dokument)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2013. god.(pdf - dokument)
 • II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2013. god.(pdf - dokument)
 • I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2013. god.(pdf - dokument)
 • Zaključak o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2013. god.(pdf - dokument)