Općina Kloštar Ivanić započela je postupak jednostavne nabave za održavanje rasvjetnih tijela. Rok za dostavu ponuda je 14.08.2023.g. (PONEDJELJAK) u 12:00, a adresa za dostavu ponude je Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Više detalja se nalazi u pozivu na dostavu ponuda .pdf

Troškovnik .xls