Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 10.03.2017.g. raspisuje natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf

Ponudbeni list .pdf