Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 20.01.2020. godine, KLASA: 320-01/20-01/03, URBROJ: 238/14-02-20-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2020. g.

Natječaj .pdf

Izjava .pdf