Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić po raspisanom oglasu objavljenom putem nadležne službe za zapošljavanje i web stranica Općine Kloštar Ivanić sa danom 28.04.2021., objavljuje slijedeći

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO „REFERENTA ZA OBRAČUN NAKNADA I DOPRINOSA“ U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u četvrtak, 27. svibnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice na radno mjesto „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje i web stranica Općine Kloštar Ivanić sa danom 28.04.2021., a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u oglasu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.