Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2021./2022., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU

 2021./2022.

 

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

1. Stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:

 

 1. UČENICI
  • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
  • da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 
  • da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00
  • da se zanimanje ili struka učenika nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja

(tesar/tesarica, armirač/armiračica, fasader/fasaderka, krovopokrivač i izolater/krovopokrivačica i izolaterka, limar/limarica, zidar/zidarica, tokar/tokarica, strojobravar/strojobravarica, bravar/bravarica, monter suhe gradnje/monterka suhe gradnje, mesar/mesarica, staklar/staklarka, elektroinstalater/elektroinstalaterka, pekar/pekarica, keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica, tapetar/tapetarka, ličilac-soboslikar/ličiteljica-soboslikarica, podopolagač/podopolagačica, vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila, kuhar/kuharica, konobar/konobarica, autolimar/autolimarica, vodoinstalater/vodoinstalaterka, instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja i klimatizacije, elektromonter/elektromonterka, stolar/stolarica, krojač/krojačica, plinoinstalater/plinoinstalaterka, autolakirer/autolakirerica, dimnjačar/dimnjačarka, slastičar/slastičarka, zlatar/zlatarica, alatničar/alatničarka, CNC operater/CNC operaterka, cvjećar/cvjećarica, automehatroničar/automehatroničarka, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima/ rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima, automehaničar/automehaničarka, kozmetičar/kozmetičarka, autoelektričar/autoelektričarka, frizer/frizerka, pediker/pedikerka, klesar/klesarica, zlatar/zlatarica, šuster/šusterica, naftno-rudarski tehničar/tehničarka, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar/tehničarka)

 1. STUDENTI
  • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
  • da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine
  • da nisu apsolventi
  • da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00
  • da se zanimanje ili struka studenta nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja

(sestrinstvo, fizioterapija, medicina, matematika - nastavnički smjer, fizika i tehnika - nastavnički smjer, elektrotehnika i informacijska tehnologija, računarstvo, strojarstvo, biologija i kemija - nastavnički smjer, fizika i informatika - nastavnički smjer, fizika - nastavnički smjer, fizika i kemija - nastavnički smjer, germanistika, logopedija, rehabilitacija, farmacija, glazbena pedagogija, rudarsko-geološko-naftni, informacijska i komunikacijska tehnologija) 

 

2. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti:

 

      A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
 • da su redoviti učenici drugog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 
 • da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50.

 

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
 • da su redoviti studenti druge i narednih godina studija bez ponavljanja godine
 • da nisu apsolventi
 • da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 uz minimalno 54 ECTS stečenih bodova.

 

3. Stipendije prema socijalnom kriteriju:

 

      A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
 • da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 
 • da su završili prethodnu školsku godinu odnosno osmi razred s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 odnosno prvi i naredni razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50.

 

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
 • da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine
 • da nisu apsolventi
 • da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu odnosno četvrti razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50 odnosno prvu i narednu godinu studija s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00 uz minimalno 36 ECTS stečenih bodova.

 

Učenici i studenti se mogu prijaviti na natječaj za dodjelu stipendija u više kategorija, ali mogu ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

 

II.

 

1.  Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

 

UČENICIMA

 • 25 stipendija, od toga:

a) s liste poticanih struka i zanimanja – 5 stipendija,

b) prema kriteriju izvrsnosti – 10 stipendija,

c) prema socijalnom kriteriju – 10 stipendija.

 

STUDENTIMA

 • 15 stipendija, od toga:

a) s liste poticanih struka i zanimanja – 3 stipendije,

b) prema kriteriju izvrsnosti – 6 stipendija,

c) prema socijalnom kriteriju – 6 stipendija.

 

Ako se od predviđenog broja stipendija za dodjelu u određenoj kategoriji, javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija, nedodijeljene stipendije se pribrajaju prvoj sljedećoj kategoriji i time povećavaju broj stipendija za dodjelu u toj kategoriji.

 

2. stipendija se dodjeljuje za 10 (deset) mjeseci školske/akademske godine, počevši od 01.09.2021. g. za učenike odnosno 01.10.2021. g. za studente.

 

3. Mjesečna stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna, a za studente iznosi 850,00 kuna.

 

4. Korisnik stipendije ne može pored stipendije Općine Kloštar Ivanić primati još jednu stipendiju.

 

5. Stipendija se vraća ukoliko korisnik stipendije ne upiše redovno narednu godinu školovanja odnosno studija, što potvrđuje potvrdom o upisu u narednu godinu školovanja u roku od 6 (šest) mjeseci od prestanka primanja stipendije.

 

6. Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

III.

A) 1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema Listi poticanih struka i zanimanja je uspjeh u školovanju koji se izražava bodovima.

 

Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način:

 

UČENICI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale.

 

STUDENTI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale.

 

B) 2. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su:

     - uspjeh u školovanju,

     - kriterij izvrsnosti.

 

Navedeni kriteriji izražavaju se bodovima koji se zbrajaju.

 

3. Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način:

 

UČENICI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendiste koji se množi faktorom 4 (četiri) na točnost od dvije decimale.

 

STUDENTI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista koji se množi faktorom 4 (četiri) na točnost od dvije decimale.

 

4. Izvrsnost kandidata boduje se na sljedeći način:

 

UČENICI

   -   sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 2 boda

   -  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 4 boda

   -  za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 3 boda

   -  za osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 2 boda

   -  za osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 1 bod

   -  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova

   -  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova

   -  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda

   -  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova

   -  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova

   -  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova

Usporedno završena dva razreda – 10 bodova.

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u Republici Hrvatskoj.

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

STUDENTI

-  rektorova ili dekanova nagrada – 5 bodova.

-  paralelno pohađanje 2 fakulteta – 10 bodova.

-  sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 2 boda

   -  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 4 boda

   -  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova

   -  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova

   -  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda

   -  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova

   -  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova

   -  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova        

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u Republici Hrvatskoj.

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

C) 5. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju je socijalni status kandidata.

Socijalni status kandidata boduje se na slijedeći način:

UČENICI

a)     -  ako je učenik bez oba roditelja – 35 bodova,

        -  ako je učenik, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za

            uzdržavanje – 22 boda,

        -  ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za

           zapošljavanje -  40 bodova,

        -  učenik sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili

        - učenik sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja

           – 9 bodova,

b)    - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova,

       -ako je  ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova,

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova.

STUDENTI

a)   - ako je student roditelj – 30 bodova,

      - ako je student bez oba roditelja – 35 bodova,

      - ako je student, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za

        uzdržavanje – 22 boda,

    - ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

       – 40 bodova,

   - student sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili

   - student sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja –

      9 bodova

b) – ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova,

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova.

6. Prednost u slučaju istog broja bodova ostvaruje se niže navedenim redoslijedom:

    - roditelj stipendista hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,

    - invaliditet stipendista,

   - viša godina školovanja/studiranja,

   - redoslijed primitka prijave.

7. Uz obrazac prijave za dodjelu stipendije, koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili preuzima na web stranicama Općine Kloštar Ivanić (www.klostar-ivanic.hr), treba priložiti: 

a) Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike (članove domaćinstva, njihov status, itd)).

b) Potvrdu o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

c) Svjedodžba prethodnog razreda za učenike, odnosno svjedodžba/potvrda o položenim ispitima prethodne godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova.

d) Rodni list ( za maloljetne učenike radi njihova zakonskog zastupnika)

e) Dokaz o hrvatskom državljanstvu i o mjestu prebivališta za kandidata                                                       

                         - preslika osobne iskaznice ili u slučaju neposjedovanja osobne iskaznice potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a za kandidata ne starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja 

f) potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja ili invalida Domovinskog rata izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr.              

g) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva, ovjerena od javnog bilježnika.

- prilažu je kandidati koji se  javljaju za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju

h) Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog kućanstva:

                       -  potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za

                          zadnja tri mjeseca (npr. za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine) ili za

                          zaposlene 3 zadnje platne liste, ovjerene od poslodavca

                       -  preslika odreska o inozemnoj mirovini

                       -  potvrde o redovnom školovanju (za brata ili sestru koji se redovno školuju

                          unutar ili izvan mjesta stanovanja)

                       -  potvrda o upisu u vrtić (za brata ili sestru koji pohađaju vrtić)

                       -  potvrde o drugim izvorima prihoda ( ugovor o djelu, najamnina, renta )

                       -  potvrde Porezne uprave o dohotku za 2020. godinu za sve punoljetne članove

                          kućanstva

                 -  potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za

                    roditelje-staratelje i naknade za nezaposlene (ako postoji) ili izjava u kojoj su

                    navedeni članovi kućanstva radno sposobni, ali nezaposleni i ne vode se u

                    evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ovjerena od javnog

                    bilježnika.

-  prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju       

     i) Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta:

                      - potvrda centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade

                      - sudska rješenja o razvodu

                      - smrtni listovi za roditelje/staratelje

                      - rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj/staratelj

                      - rješenje o invaliditetu kandidata

  - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju               

   j) Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata:

                    - potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na

                      županijskom, državnom, međunarodnom natjecanju/smotri koje su priznate od

                      Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili natjecanju/smotri kategoriziranom

                      od strane Hrvatskog olimpijskog odbora rektorovoj ili dekanovoj nagradi,

                      pohađanju drugog fakulteta

                    - potvrda o redovnom upisu u razred/semestar druge škole/fakulteta koju

                      prijavitelj/ica usporedno pohađa u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

     - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti. 

      k) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu

         stipendiju, ovjerenu od javnog bilježnika.

      l) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da osim prihoda iskazanih u

          priloženoj dokumentaciji članovi kućanstva ne ostvaruju druge prihode (za sve

          punoljetne članove kućanstva), ovjerenu od javnog bilježnika.

          prilažu je kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom

          kriteriju.

     m) U slučaju dostave kopija traženih dokumenata, prijavitelj/ica će biti pozvan/a da

          dostavi originale ili ovjerene preslike na uvid prije potpisivanja ugovora, a izuzetak su

          izjave koje se izjavljuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika i mogu biti predane

           isključivo u originalnom obliku.

     n) Izjava da će se u slučaju da kandidat prođe na natječaju prilikom sklapanja Ugovora o

         stipendiranju dostaviti bjanko zadužnica koja pokriva ukupni godišnji iznos stipendije,

         ovjerenu kod javnog bilježnika

NAPOMENA: sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, mogu biti izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom.

 

8. Učenici i studenti koji su koristili stipendiju u protekloj školskoj/akademskoj godini, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaz o uspješno završenom razredu, odnosno upisanoj sljedećoj akademskoj godini.

 

9. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IV.

1. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Kloštar Ivanić, te oglasnoj ploči Općine.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu Odboru za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija.

Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija razmatra prigovor i odluka o prigovoru je konačna.

Odbor može zatražiti pojašnjenje i/ili dokumentaciju od kandidata, te odrediti kraći rok za očitovanje prije donošenja odluke.

Nakon isteka rokova Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

 

2. Natječaj traje 16 dana od dana objave na Obiteljskom radiju Ivanić, oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i web stranicama Općine Kloštar Ivanić, a objavit će se dana 06.10.2021. godine.

 

3. Prijave na natječaj za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku 16 dana od dana objave natječaja  - do 22.10.2021. godine, neposredno na urudžbeni, u općinski sandučić ili poštom na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija“.

 

4. Obrasci prijave za dodjelu stipendije te potrebnih izjava mogu se preuzeti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić ili na web stranici: www.klostar-ivanic.hr.

Radi dodatnih informacija i uputa svi kandidati mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić telefonski na broj 2823-104 od 8:00 do 15:00 sati ili na e-mail: [email protected].

Obrazac prijave .docx