Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.