Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju sporta za 2022. godinu .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.