Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.
13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine
Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja
raspisuje

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Rok za podnošenje prijedloga: 02.05.2022. godine do 16,00 sati.

TEKST NATJEČAJA .pdf