Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju (KLASA: 940-01/22-01/05; URBROJ: 238-14-01-22-02 od 19.10.2022. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA, tekst natječaja .pdf

OBRAZAC, PONUDBENI LIST .zip

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 31.10.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 10 dana od dana objave natječaja (10.11.2022.g).

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javnom natječaju provest će se u ponedjeljak 14.11.2022. godine, u 13:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.