Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 51/22) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 03.03.2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

 

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
  2. Potpora za početak poslovanja poduzetnika.

 

DOKUMENTACIJA I OBRASCI .zip