Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21, 51/22) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 27. siječnja  2021. (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2) i Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 21. studenog 2022. (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-07/311-22-11), dana 03.03.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

DOKUMENTACIJA I OBRASCI .ZIP