Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 1. Javna priznanja Općine Kloštar Ivanić dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnim za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled općine, a poglavito za uspjehe i rezultate trajne vrijednosti u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, za zasluge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, za uspjehe u unapređenju kulture, socijalne skrbi, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

 

 • da se radi o istaknutim pojedincima, pravnim osobama, ustanovama ili udrugama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim javnim radom, stručnim, umjetničkim ili pedagoškim radom dali doprinos i rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti,
 • pojedinci koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka,
 • ostvareni rezultati u gospodarskom ili društvenom razvoju općine.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, mjesni odbori, građani, udruge građana, udruge gospodarstvenika i obrtnika, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:

 

 • podatke o podnositelju prijedloga
 • životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
 • obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga: 12.05.2023. godine do 15:00 sati.

 

 1. Prijedlozi se podnose Komisiji za dodjelu javnih priznanja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ“.

Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić .pdf