Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. siječnja 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

NA PROJEKTU

„ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

 

JAVNI POZIV .PDF

Obrazac 1. - Prijava_Javni poziv za zapošljavanje_Zaželi jednakost za sve!_Kloštar Ivanić .PDF

Obrazac 2. - Privola_Javni poziv za zapošljavanje_Zaželi jednakost za sve!_Kloštar Ivanić .PDF