Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE

U PROJEKTU

„ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

JAVNI POZIV .PDF

PRIJAVNI OBRAZAC .PDF

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA .PDF

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA .PDF